Tin tức - Sự kiện nổi bật

Ban Thường vụ Quận ủy họp phiên đột xuất về chuyên đề về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 05/09/2021 | 18:35  | Lượt xem: 8670

Ban Thường vụ Quận ủy họp phiên đột xuất về chuyên đề về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 05/9/2021, Ban Thường vụ Quận uỷ tổ chức phiên họp đột xuất với nội dung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố” (gọi tắt là Chỉ thị số 06-CT/TU), Chỉ thị số: 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội “về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội” (gọi tắt là Chỉ thị số: 20/CT-UBND). Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; các đồng chí Thường trực HĐND Quận, Lãnh đạo UBND Quận; trưởng các đơn vị: Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND&UBND, phòng Kinh tế, phòng Y tế, Trung tâm Y tế Quận và phòng Quản lý đô thị Quận. Đồng chí Đường Hoài Nam – Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị.

           Sau khi nghe Thường trực Quận ủy triển khai các dự thảo (1) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; (2) Quyết định thành phần thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Long Biên; (3) Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Long Biên; (4) Kế hoạch của UBND Quận về thực hiện Chỉ thị số: 20/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận uỷ thống nhất kết luận như sau:

1. Thống nhất thông qua các dự thảo (1) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; (2) Quyết định thành phần thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Long Biên; (3) Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Long Biên; (4) Kế hoạch của UBND Quận về thực hiện Chỉ thị số: 20/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

2. Giao UBND Quận hoàn thiện, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số: 20/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội đảm bảo điều kiện thực tế của Quận, theo 05 nguyên tắc và lộ trình cụ thể như sau:

2.1. Nguyên tắc

(1) Căn cứ mức độ nguy cơ để chia địa bàn theo 03 nhóm khu vực:

- Khái niệm “khu vực” là: địa bàn dân cư (gồm khu liên gia, tổ dân phố, tòa nhà chung cư, chợ dân sinh, khu công nghiệp, …).

- “Khu vực 01” là nơi có mức độ nguy cơ cao: tiếp tục áp dụng thực hiện theo Chỉ thị số: 16/CT-CP của Chính phủ (Chỉ thị số: 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội).

- “Khu vực 02” là nơi có mức độ nguy cơ: áp dụng thực hiện theo Chị thị số: 15/CT-CP(+) của Chính phủ, nhưng có áp dụng bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác, phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao hơn (Gọi tắt là 15+).

- “Khu vực 03” là nơi ở mức độ nguy cơ “Trạng thái bình thường mới”: áp dụng thực hiện theo Chị thị số: 15/CT-CP của Chính phủ

(2) Xây dựng khung tiêu chí cụ thể đối với từng loại khu vực để triển khai áp dụng (Hình thức bảng tiêu chí tương ứng với 03 khu vực 1,2,3,).

(3) Ưu tiên duy trì sản xuất nhưng phải đảm bảo phương án phòng, chống dịch Covid-19; tập trung kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân, các công trình, dự án đầu tư công, các công trình xây dựng nhà ở tư nhân, việc sản xuất nông nghiệp của người  dân.

(4) Giao các phường chủ động rà soát, đề xuất phương án chia khu vực dân cư theo 03 mức độ nguy cơ (như nguyên tắc 01), xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường để trình UBND Quận phê duyệt.

(5) Bảo vệ vững chắc “vùng xanh” , lấy phường là “pháo đài” phòng, chống dịch; người dân là “chiến sỹ”, thực hiện tốt chủ chương “ai ở khu vực nào thì ở khu vực đó” để góp phần nhanh chóng ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

2.2. Lộ trình và phương pháp thực hiện

(1) UBND Quận xây dựng và ban hành phương án khung tiêu chí xong trong ngày 06/9/2021; UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành trình UBND Quận phê duyệt trong ngày 07/9/2021.

(2) UBND Quận phê duyệt phương án: hoàn thành trong ngày 08/9/2021.

(3) Từ 06h00 ngày 09/9/2021, áp dụng thực hiện theo Kế hoạch của 14 phường đã được UBND Quận phê duyệt.

Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất: tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như hiện nay theo Chỉ thị số: 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội cho đến thời điểm áp dụng Kế hoạch mới của 14 phường đã được UBND Quận phê duyệt.

3. Đối với hệ thống chính trị toàn Quận:

3.1. Chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Chỉ thị số: 20/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 71-KH/QU ngày 05/9/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy.

3.2. Quán triệt sâu sắc quan điểm lấy phường là “pháo đài” phòng, chống dịch; người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; “chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân”.

3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là hệ thống loa truyền thanh phường, loa truyền thanh trong nội bộ các tòa nhà chung cư, cổng thông tin điện tử (Quận, phường), trên các trang mạng zalo, facebook, tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, điểm công cộng để mỗi gia đình, người dân được biết để thực hiện nghiêm túc các quy định.

3.4. Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì chỉ đạo triển khai công tác thông tin tuyên truyền đến các Chi, Đảng bộ cơ sở, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung trên.

3.5 Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận chỉ đạo hệ thống tổ chức cơ sở trực thuộc tăng cường truyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định của Quận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy phụ trách tổ chức cơ sở Đảng:

Thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo, triển khai chủ trương của Ban Thường vụ Quận ủy, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo Đảng ủy, UBND các phường triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, tiến độ thời gian đã đề ra.

5. Đảng ủy phường:

5.1. Quán triệt, tuyên truyền nội dung Thông báo này và các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, UBND Quận đến các Chi bộ, Tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5.2. Chỉ đạo UBND phường xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo yêu cầu, nội dung, tiến độ thời gian, phù hợp với điều kiện thực tế tại phường.

Một số hình ảnh hội nghị