Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thường trực Quận ủy giao ban trực tuyến công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận ngày 30.8.2021
Ngày đăng 31/08/2021 | 17:27  | Lượt xem: 580

Thường trực Quận ủy giao ban trực tuyến công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận ngày 30.8.2021

Ngày 30/8/2021, Thường trực Quận uỷ tổ chức họp giao ban trực tuyến Quận với 14 phường về nội dung đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên tuần 34 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 35. Dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí trong Thường trực Quận ủy; Ủy viên Thường vụ Quận ủy phụ trách cơ sở đảng; Lãnh đạo UBND Quận; trưởng các đơn vị: Công an, Quân sự, Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND&UBND, phòng Kinh tế, phòng Y tế, Trung tâm Y tế Quận; các đồng chí thành viên các đoàn kiểm tra của Quận; đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND, đồng chí Trưởng Công an các phường. Đồng chí Đường Hoài Nam – Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Sở Chỉ huy Báo cáo về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thường trực Quận uỷ thống nhất kết luận như sau:

Hệ thống chính trị Quận và 14 phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Thông báo số 464-TB/QU ngày 24/8/2021 của Quận ủy và đạt được kết quả đáng khích lệ; nhất là việc chi trả xong chế độ hỗ trợ cho đối tượng là hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng theo Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố; thẩm định được 1.832/2.192  hồ sơ hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; triển khai kí cam kết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình; tình hình ANCT-TTATXH được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh; đã xuất hiện thêm một số mô hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch[1] cần được nhân rộng.

Bên cạnh đó, vẫn cần quan tâm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết hơn nữa: tình trạng người dân ra khỏi nhà, tham gia giao thông khi không có lí do chính đáng; việc cấp giấy đi đường của doanh nghiệp; việc triển khai kí cam kết ở một số phường còn chậm tiến độ; một số chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chưa hiệu quả; vẫn còn biểu hiện “chặt ngoài, lỏng trong”.

Dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới còn diễn biến rất phức tạp, khó lường; số lượng người dân được phép ra khỏi nhà trong ngày rất lớn[2]; đặc biệt trên địa bàn xuất hiện các ca F0 trong một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp logistics tại khu công nghiệp.

Để thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong tuần 35; Thường trực Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, Ủy ban nhân dân, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Quận và 14 phường cần nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm tuần 35

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; khắc phục khẩn trương các tồn tại hạn chế; duy trì và phát huy các kết quả đạt được.

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát việc ra đường, tham gia giao thông của người dân, nhất là kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn phường, khu dân cư, khu công nghiệp.

- Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện nhanh, hiệu quả, chính xác việc rà soát, lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, cấp phát chế độ chính sách theo quy định. Đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, không để người dân nào thiếu đói và có dự trữ nguồn lực đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh lâu dài.

- Lãnh đạo Quận, phường, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 xác định làm nhiệm vụ bình thường, không có ngày nghỉ Lễ 02/9/2021.

2. Đối với UBND Quận

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, củng cố lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; kiểm soát chặt chẽ việc ra đường của người dân; nhất là kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn phường, khu dân cư, khu công nghiệp.

- Tái kiểm tra phương án phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Xử lý nghiêm các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm quy định.

- Chỉ đạo UBND phường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, các điểm chung chuyển hàng hóa, không để phát sinh chợ đầu mối trên địa bàn Quận.

- Nghiên cứu và sớm áp dụng việc ứng dụng CNTT trong quản lý dữ liệu người tiêm phòng Covid-19; cấp và quản lý mã QR code đối với từng công nhân trong khu công nghiệp (nếu khả thi).

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số: 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố theo phương châm đối tượng đã rõ cần tập trung thực hiện xong sớm, các đối tượng chưa rõ cần kiến nghị với Thành phố để có hướng dẫn cụ thể; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của đoàn giám sát MTTQ Quận đã chỉ ra.  

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phòng trào thi đua, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, mô hình, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Đối với Đảng ủy, UBND các phường

- Rà soát, kiện toàn lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại phường, nhất là lực lượng trực tại các chốt kiểm soát; nâng cao hiệu quả, siết chặt công tác kiểm soát tại các chốt đảm bảo đúng quy định.

- Tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về công tác phòng chống dịch tại các chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, nhất là kiểm tra việc cấp giấy đi đường tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

- Rà soát, lập danh sách đối tượng tạm trú, lưu trú trên địa bàn; báo cáo về Sở chỉ huy phòng, chống dịch của Quận trong ngày 31/8/2021. Lập phương án phòng, chống dịch cụ thể đối với các khu nhà trọ, khu chung cư cũ, các khu dân cư ăn ở tập trung đông người trên địa bàn, đặc biệt các nơi sử dụng chung khu vực vệ sinh. Báo cáo về Sở chỉ huy phòng, chống dịch của Quận trong ngày 01/9/2021.

 - Tiếp tục tăng cường kêu gọi xã hội hóa các nguồn lưc để làm tốt công tác an sinh xã hôi; chú ý cân đối nguồn lực đảm bảo hỗ trợ công bằng giữa các đối tượng, không để người dân bị thiếu đói; quan tâm nguồn lực dự phòng để có giải pháp đảm bảo an sinh xã hội lâu dài.

- Triển khai hiệu quả kế hoạch thi đua, hưởng ứng và đăng kí thi đua trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục xây dựng, phát hiện các mô hình,cách làm sáng tạo, hiệu quả; đề xuất, khen thưởng kịp thời các tập thể, mô hình, cá nhân tiêu biểu.

4. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách cơ sở đảng

- Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, bám sát địa bàn được phân công phụ trách. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc cấp giấy đi đường của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhất là các phường Bồ Đề, Đức Giang, Thạch bàn, Việt Hưng là các phường có số lượng lớn người dân được phép ra đường hằng ngày.

- Chỉ đạo Đảng ủy, UBND phường làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, cấp phát chế độ chính sách theo quy định.

5. Đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận

- Giao Ủy ban MTTQ Quận tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố; tham mưu tốt với Thường trực Quận ủy trong chỉ đạo cân đối các nguồn lực xã hội hóa giữa các phường, hỗ trợ các phường còn khó khăn về nguồn lực; đảm bảo công tác cứu trợ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được kịp thời.

- Tiếp tục vận động, tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và người dân … tham gia công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Quận.

 

[1] Mô hình “mái ấm mùa dịch” tại phường Thượng Thanh; mô hình “áp dụng CNTT quản lý đối tượng tiêm” tại phường Thạch Bàn; mô hình “Bếp ăn đồng hành với lực lượng phòng, chống dịch” tại phường Việt Hưng.

[2] Tổng số 46.375 người, trong đó công nhân đi làm 29.161 người; người đân di chợ, đi siêu thị 14.356 người; lý do khác 2.858 người.