Tin tức - Sự kiện nổi bật

28/8: 82 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
Ngày đăng 28/08/2021 | 18:26  | Lượt xem: 800

Trong ngày, đã có 82 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch được xử lý hành chính, với tổng số tiền 102 triệu đồng.

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 28/8/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đội lưu động số 1

0

0

6

0

6

1

5

6

2

Đội lưu động số 2

0

0

7

0

7

1

6

7

3

Đội lưu động số 3

0

0

2

0

2

2

0

4

4

Đội lưu động số 4

0

0

8

0

8

5

3

11

5

Đội lưu động số 5

0

0

0

0

0

0

0

0

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

2

0

2

1

1

4

2

Ngọc Lâm

0

0

5

0

5

2

3

5

3

Gia Thụy

0

0

10

0

10

4

6

10

4

Đức Giang

0

0

2

0

2

2

0

2

5

Ngọc Thụy

0

0

9

0

9

4

5

9

6

Thượng Thanh

0

0

2

0

2

1

1

4

7

Sài Đồng

0

0

3

0

3

0

3

3

8

Phúc Đồng

0

1

4

0

5

5

0

6

9

Việt Hưng

0

0

4

0

4

4

0

8

10

Long Biên

0

0

4

0

4

2

2

4

11

Thạch Bàn

1

0

3

0

4

2

2

7

12

Giang Biên

0

0

4

0

4

3

1

4

13

Phúc Lợi

0

0

2

0

2

1

1

4

14

Cự Khối

0

0

3

0

3

3

0

4

TỔNG TOÀN QUẬN

1

1

80

0

82

43

39

102