Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xử phạt 102 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm phòng chống dịch trong ngày 27/8
Ngày đăng 27/08/2021 | 18:37  | Lượt xem: 957

Ngày 27/8, có 76 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn, xử phạt hành chính trong ngày 102 triệu đồng

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 25/8/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đội lưu động số 1

1

0

3

0

4

0

4

7

2

Đội lưu động số 2

0

0

7

0

7

0

7

7

3

Đội lưu động số 3

0

0

3

0

3

0

3

6

4

Đội lưu động số 4

0

0

6

0

6

4

2

7

5

Đội lưu động số 5

0

0

0

0

0

0

0

0

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

4

0

4

2

2

8

2

Ngọc Lâm

0

0

1

0

1

1

0

1

3

Gia Thụy

0

0

4

0

4

4

0

5

4

Đức Giang

0

0

3

0

3

2

1

3

5

Ngọc Thụy

0

0

15

0

15

12

3

15

6

Thượng Thanh

2

0

0

0

2

2

0

4

7

Sài Đồng

0

0

3

0

3

2

1

3

8

Phúc Đồng

0

0

2

0

2

2

0

2

9

Việt Hưng

0

0

4

0

4

3

1

8

10

Long Biên

0

0

3

0

3

3

0

3

11

Thạch Bàn

0

0

5

0

5

2

3

6

12

Giang Biên

0

0

2

0

2

2

0

2

13

Phúc Lợi

0

0

4

0

4

2

2

8

14

Cự Khối

0

0

4

0

4

1

3

7

TỔNG TOÀN QUẬN

3

0

73

0

76

44

32

102