Tin tức - Sự kiện nổi bật

90 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch trong ngày 26/8
Ngày đăng 26/08/2021 | 16:48  | Lượt xem: 906

Trong ngày 26/8, toàn quận có 90 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch được lực lượng chức năng xử lý hành chính, tổng số tiền phạt 111 triệu đồng

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 25/8/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đội lưu động số 1

0

0

7

0

7

1

6

7

2

Đội lưu động số 2

0

0

5

0

5

4

1

5

3

Đội lưu động số 3

0

0

6

0

6

5

1

10

4

Đội lưu động số 4

0

0

8

0

8

5

3

11

5

Đội lưu động số 5

0

0

0

0

0

0

0

0

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

3

0

3

1

2

6

2

Ngọc Lâm

0

0

4

0

4

4

0

4

3

Gia Thụy

0

0

4

0

4

2

2

0

4

Đức Giang

0

0

4

0

4

3

1

6

5

Ngọc Thụy

0

0

24

0

24

20

4

24

6

Thượng Thanh

1

0

1

0

2

2

0

3

7

Sài Đồng

0

0

3

0

3

2

1

3

8

Phúc Đồng

0

0

2

0

2

2

0

4

9

Việt Hưng

0

0

3

0

3

3

0

6

10

Long Biên

0

0

3

0

3

2

1

5

11

Thạch Bàn

0

0

4

0

4

2

2

5

12

Giang Biên

0

0

3

0

3

1

2

3

13

Phúc Lợi

0

0

2

0

2

1

1

4

14

Cự Khối

0

0

3

0

3

3

0

5

TỔNG TOÀN QUẬN

1

0

89

0

90

63

27

111