Tin tức - Sự kiện nổi bật

25/8: Kiên quyết xử phạt các vi phạm phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 25/08/2021 | 17:38  | Lượt xem: 956

Trong ngày 25/8, lực lượng chức năng đã xử lý 111 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn quận. Tổng số tiền xử phat 146 triệu đồng.

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 25/8/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đội lưu động số 1

0

0

4

0

4

1

3

4

2

Đội lưu động số 2

0

0

9

0

9

1

8

9

3

Đội lưu động số 3

0

0

8

0

8

5

3

12

4

Đội lưu động số 4

0

0

8

0

8

3

5

8

5

Đội lưu động số 5

0

0

0

0

0

0

0

0

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

5

0

5

2

3

10

2

Ngọc Lâm

0

0

7

0

7

6

1

8

3

Gia Thụy

0

0

2

0

2

1

1

3

4

Đức Giang

0

0

5

0

5

4

1

8

5

Ngọc Thụy

0

0

28

0

28

22

6

31

6

Thượng Thanh

0

0

1

0

1

1

0

2

7

Sài Đồng

0

0

4

0

4

4

0

4

8

Phúc Đồng

0

0

1

0

1

1

0

2

9

Việt Hưng

0

0

4

0

4

3

1

8

10

Long Biên

0

0

5

0

5

4

1

7

11

Thạch Bàn

0

0

6

0

6

3

3

8

12

Giang Biên

0

0

3

0

3

2

1

3

13

Phúc Lợi

0

0

7

0

7

7

0

15

14

Cự Khối

0

0

4

0

4

2

2

4

TỔNG TOÀN QUẬN

0

0

111

0

111

72

39

146