Tin tức - Sự kiện nổi bật

67 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch trong ngày 23/8
Ngày đăng 23/08/2021 | 17:38  | Lượt xem: 1012

Ngày 23/8, toàn quận đã xử lý 67 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền 94 triệu đồng.

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 23/8/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đội lưu động số 1

0

0

10

0

10

2

8

19

2

Đội lưu động số 2

0

0

9

0

9

3

6

9

3

Đội lưu động số 3

0

0

7

0

7

5

2

10

4

Đội lưu động số 4

0

0

8

0

8

3

5

8

5

Đội lưu động số 5

0

0

0

0

0

0

0

0

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

6

0

6

4

2

12

2

Ngọc Lâm

0

0

1

0

1

1

0

1

3

Gia Thụy

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Đức Giang

0

0

2

0

2

2

0

3

5

Ngọc Thụy

0

0

7

0

7

5

2

7

6

Thượng Thanh

1

0

0

0

1

1

0

2

7

Sài Đồng

0

0

4

0

4

1

3

4

8

Phúc Đồng

0

0

2

0

2

0

2

4

9

Việt Hưng

0

0

2

0

2

2

0

4

10

Long Biên

0

0

4

0

4

3

1

4

11

Thạch Bàn

0

0

3

0

3

3

0

4

12

Giang Biên

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Phúc Lợi

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Cự Khối

0

0

1

0

1

1

0

3

TỔNG TOÀN QUẬN

1

0

66

0

67

36

31

94