Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thường trực Quận ủy giao ban trực tuyến công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận
Ngày đăng 19/08/2021 | 13:12  | Lượt xem: 561

Thường trực Quận ủy giao ban trực tuyến công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận

Ngày 16/8/2021, Thường trực Quận uỷ tổ chức họp giao ban trực tuyến Quận với 14 phường về nội dung công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên. Dự hội nghị tại điểm cầu Quận có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận; trưởng các đơn vị: Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND&UBND, phòng Kinh tế, phòng Y tế, Trung tâm Y tế Quận; tại điểm cầu các phường có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND, đồng chí Trưởng Công an phường. Đồng chí Đường Hoài Nam – Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Báo cáo về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thường trực Quận uỷ thống nhất kết luận như sau:

Sau gần 03 tuần triển khai thực hiện Chỉ thị số: 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội, Thường trực Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao: Các cấp uỷ đảng, hệ thống chính trị Quận và 14 phường đã tích cực, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo sát với tình hình và thực tiễn công tác phòng, chống dịch; công tác tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, trách nhiệm đạt kết quả bước đầu tốt như: Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới về hình thức, phong phú nội dung, tăng về thời lượng và số người dân được tiếp cận lớn; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được đẩy mạnh; công tác tổ chức chốt kiểm soát được thực hiện bài bản, khoa học, hiệu quả; huy động được nguồn lực lớn về kinh phí, cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; công tác thi đua khen thưởng được tổ chức kịp thời, tạo phong trào thi đua rộng khắp để thiết lập và bảo vệ khu vực không có dịch Covid-19 “Vùng xanh” trên địa bàn Quận; được các cấp, các ngành đánh giá cao, dư luận nhân dân ghi nhận và hưởng ứng thực hiện “chung tay tham gia phòng, chống dịch Covid-19”. Đa số người dân có ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, vẫn cần quan tâm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết hơn nữa một số doanh nghiệp tổ chức hoạt động khi không có phương án phòng, chống dịch được phê duyệt; công tác tổ chức tiêm chủng Vaccine có nơi còn để xảy ra đông người trong cùng một thời điểm; một số chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích chưa thực hiện kiểm soát đầy đủ việc quét mã QR-code theo quy định, chưa đảm bảo tốt phương án phòng, chống dịch Covid-19, còn để nhắc nhở, xử lý; một số điểm phát hàng từ thiện tự phát không tuân thủ thông điệp “5K”; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; việc tiếp nhận thông tin và khắc phục các tồn tại do các đoàn kiểm tra, giám sát của Quận chỉ ra có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm túc.

Dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới còn diễn biến rất phức tạp, khó lường; Thành phố có nhiều chủ trương mới về thực hiện các chế độ chính sách, dự kiến di biến động của người dân làm việc ở tỉnh ngoài có nhu cầu về Hà Nội…

Để siết chặt hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố; Thường trực Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, Ủy ban nhân dân, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị thuộc Quận và 14 phường cần nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Toàn hệ thống chính trị từ Quận đến phường xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ “trường kỳ kháng chiến”; quyết tâm, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo thực chất, hiệu quả hơn nữa Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của BTV Thành uỷ Hà Nội; Chỉ thị số 06-CT/QU ngày 28/7/2021 của Quận uỷ Long Biên, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng, chống dịch Covid-19; khắc phục khẩn trương các tồn tại hạn chế do các đoàn kiểm tra, giám sát nêu ra trong các báo cáo; duy trì và phát huy hơn nữa các kết quả đạt được; quyết tâm bảo vệ “Vùng xanh” trên địa bàn Quận.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phòng trào thi đua, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, mô hình, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các đoàn kiểm tra của Quận ủy, UBND Quận, MTTQ và các đoàn thể đối với các phường, các cơ quan đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường xử lý các vi phạm; kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cửa hàng tiện tích, siêu thị, trung tâm thương mại, ban quản lý các chợ, các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viên … không đảm bảo các quy định phòng chống dịch trên địa bàn.

Giao Ủy ban MTTQ chủ trì giám sát việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố.

4. Tiếp tục vận động, tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực, các doanh nghiệp, các cơ sở y tế tư nhân, các cơ quan, đơn vị và người dân … tham gia công tác phòng chống dịch và công tác an sinh xã hội.

5. Rà soát, thiết lập hồ sơ và khẩn trương chi, trả chế độ chính sách, hỗ trợ cho các đối tượng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Phát huy hiệu quả các mô hình cứu trợ, tặng quà, động viên các gia đình khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng lớn do dịch, bệnh.

6. Vận hành hiệu quả, an toàn các cơ sở cách ly F1 tập trung; sẵn sàng các điều kiện đảm bảo để vận hành các cơ sở cách ly F1 tập trung mới trên địa bàn Quận và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ tại cơ sở thu dung điều trị F0 (khu tái định tại phường Thượng Thanh) theo chỉ đạo của Thành phố.

7. Có kế hoạch rà soát, phân loại theo thứ tự ưu tiên và thực hiện tiêm chủng Vaccine cho các lực lượng, người dân đảm bảo tiến độ, an toàn.

8. Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành linh hoạt trong công tác phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới.