Tin tức - Sự kiện nổi bật

85 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch được xử phạt trong ngày 17/8
Ngày đăng 17/08/2021 | 17:43  | Lượt xem: 769

Trong ngày 17/8, toàn quận có 85 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch được xử phạt, với tổng số tiền xử phạt 108 triệu đồng

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 17/8/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

1

Chốt tại Phúc Lợi

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Đội lưu động số 1

0

0

7

0

7

4

3

7

3

Đội lưu động số 2

0

0

8

0

8

4

4

8

4

Đội lưu động số 3

0

0

7

0

7

4

3

8

5

Đội lưu động số 4

0

0

10

0

10

3

7

12

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

5

0

5

3

2

10

2

Ngọc Lâm

0

0

3

0

3

0

3

3

3

Gia Thụy

0

0

5

0

5

4

1

5

4

Đức Giang

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Ngọc Thụy

0

0

7

0

7

5

2

7

6

Thượng Thanh

0

0

2

0

2

2

0

4

7

Sài Đồng

0

0

3

0

3

3

0

3

8

Phúc Đồng

0

0

7

0

7

4

3

7

9

Việt Hưng

0

0

4

0

4

4

0

8

10

Long Biên

0

0

6

0

6

3

3

6

11

Thạch Bàn

0

0

6

0

6

3

3

12

12

Giang Biên

0

0

3

0

3

2

1

4

13

Phúc Lợi

0

0

2

0

2

2

0

4

14

Cự Khối

0

0

0

0

0

0

0

0

TỔNG TOÀN QUẬN

0

0

85

0

85

50

35

108