Tin tức - Sự kiện nổi bật

15/8: 84 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
Ngày đăng 14/08/2021 | 17:31  | Lượt xem: 515

Ngày 15/8, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hạnh chính đối với 84 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch trên địa bàn với tổng số tiền 120 triệu đồng.

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 15/8/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

1

Chốt tại Phúc Lợi

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Đội lưu động số 1

0

0

7

0

7

5

2

8

3

Đội lưu động số 2

0

0

6

0

6

1

5

6

4

Đội lưu động số 3

0

0

6

0

6

5

1

6

5

Đội lưu động số 4

0

0

8

0

8

5

3

12

6

Đội lưu động số 5

0

0

4

0

4

4

0

8

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

2

0

2

0

2

4

2

Ngọc Lâm

0

0

5

0

5

4

1

7

3

Gia Thụy

0

0

5

0

5

4

1

9

4

Đức Giang

0

0

2

0

2

2

0

4

5

Ngọc Thụy

0

0

13

0

13

9

4

13

6

Thượng Thanh

0

0

2

0

2

2

0

4

7

Sài Đồng

0

0

3

0

3

2

1

3

8

Phúc Đồng

1

1

3

0

5

5

0

9

9

Việt Hưng

0

0

3

0

3

1

2

6

10

Long Biên

1

0

2

0

3

3

0

4

11

Thạch Bàn

0

0

3

0

3

2

1

6

12

Giang Biên

0

0

3

0

3

3

0

3

13

Phúc Lợi

0

0

3

0

3

2

1

6

14

Cự Khối

0

0

1

0

1

0

1

2

TỔNG TOÀN QUẬN

2

1

81

0

84

59

25

120