Tin tức - Sự kiện nổi bật

82 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch trong ngày 13/8
Ngày đăng 13/08/2021 | 18:50  | Lượt xem: 786

Trong ngày 13/8, trên địa bàn quận có 82 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, tổng xử phạt hành chính 112 triệu đồng.

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 13/8/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

1

Chốt tại Phúc Lợi

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Đội lưu động số 1

0

0

6

0

6

3

3

10

3

Đội lưu động số 2

0

0

6

0

6

2

4

6

4

Đội lưu động số 3

0

0

7

0

7

4

3

7

5

Đội lưu động số 4

1

0

7

0

8

2

6

11

6

Đội lưu động số 5

0

0

5

0

5

3

2

5

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

6

0

6

4

2

12

2

Ngọc Lâm

0

0

4

0

4

2

2

4

3

Gia Thụy

0

0

2

0

2

1

1

4

4

Đức Giang

0

0

4

0

4

4

0

4

5

Ngọc Thụy

0

0

2

0

2

1

1

2

6

Thượng Thanh

0

0

3

0

3

3

0

6

7

Sài Đồng

0

0

6

0

6

4

2

6

8

Phúc Đồng

0

1

4

0

5

2

3

9

9

Việt Hưng

0

0

4

0

4

4

0

8

10

Long Biên

0

0

4

0

4

4

0

4

11

Thạch Bàn

2

0

2

0

4

2

2

8

12

Giang Biên

0

0

2

0

2

1

1

2

13

Phúc Lợi

0

0

3

0

3

3

0

6

14

Cự Khối

0

0

1

0

1

0

1

2

TỔNG TOÀN QUẬN

3

1

78

0

82

49

33

116