Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xử phạt 1.287 trường hợp trong 20 ngày thực hiện giãn cách toàn xã hội
Ngày đăng 12/08/2021 | 17:42  | Lượt xem: 929

Tính đến ngày hôm nay, 12/8, cả Thủ đô đã thực hiện 20 ngày giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 17 của Thành phố. Trên địa bàn quận Long Biên đã xử phạt 1.287 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng

Riêng trong ngày 12/8, đã có 82 trường hợp vi phạm được xử lý, tổng số tiền xử phạt 120 triệu đồng tại 14 phường và 6 chốt của Công an Quận, cụ thể như sau:

Báo cáo tổng hợp ngày 12/8/2021

                 

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

1

Chốt tại Phúc Lợi

 

 

 

 

0

 

 

2

Đội lưu động số 1

 

 

4

 

4

3

1

3

Đội lưu động số 2

 

 

7

 

7

1

6

4

Đội lưu động số 3

 

 

11

 

11

9

2

5

Đội lưu động số 4

1

 

7

 

8

5

3

6

Đội lưu động số 5

 

 

3

 

3

0

3

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

 

 

5

 

5

3

2

2

Ngọc Lâm

 

1

1

 

2

1

1

3

Gia Thụy

 

 

6

 

6

4

2

4

Đức Giang

1

 

4

 

5

5

0

5

Ngọc Thụy

 

 

4

 

4

4

0

6

Thượng Thanh

 

 

1

 

1

1

0

7

Sài Đồng

 

 

6

 

6

4

2

8

Phúc Đồng

 

 

2

 

2

2

0

9

Việt Hưng

 

 

3

 

3

3

0

10

Long Biên

 

 

2

 

2

0

2

11

Thạch Bàn

 

 

3

 

3

1

2

12

Giang Biên

 

 

5

 

5

4

1

13

Phúc Lợi

 

 

3

 

3

3

0

14

Cự Khối

 

 

2

 

2

0

2

TỔNG TOÀN QUẬN

2

1

79

0

82

53

29

 

Một số hình ảnh kiểm tra và xử lý vi phạm trong ngày: