Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xử phạt hành chính vi phạm quy định phòng chống dịch 76 triệu đồng trong ngày 9/8
Ngày đăng 09/08/2021 | 17:51  | Lượt xem: 742

.Trong ngầy 9/8, toàn quận đã xử phạt 59 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch, với tổng số tiền 76 triệu đồng.

BẢN TỔNG HỢP XỬ LÝ VI PHẠM

(Ngày 09/8/2021)

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

1

Chốt 1 tại Cự Khối

 

 

 

 

0

 

 

 

2

Chốt 2 tại Phúc Lợi

 

 

 

 

0

 

 

 

3

Đội lưu động số 1

 

 

7

 

7

1

6

9

4

Đội lưu động số 2

 

 

6

 

6

2

4

6

5

Đội lưu động số 3

 

 

7

 

7

7

0

9

6

Đội lưu động số 4

 

 

7

 

7

7

0

9

7

Đội lưu động số 5

 

 

6

 

6

2

4

6

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

 

 

1

 

1

0

1

2

2

Ngọc Lâm

1

1

1

 

3

1

2

4

3

Gia Thụy

 

 

4

 

4

3

1

7

4

Đức Giang

2

 

 

 

2

2

0

3

5

Ngọc Thụy

 

 

3

 

3

2

1

3

6

Thượng Thanh

 

 

2

 

2

0

2

2

7

Sài Đồng

 

 

4

 

4

1

3

4

8

Phúc Đồng

 

 

2

 

2

2

0

4

9

Việt Hưng

 

 

 

 

0

 

 

 

10

Long Biên

 

 

1

 

1

0

1

1

11

Thạch Bàn

 

 

1

 

1

0

1

2

12

Giang Biên

 

 

2

 

2

2

0

3

13

Phúc Lợi

 

 

0

 

0

 

 

 

14

Cự Khối

 

 

1

 

1

0

1

2

TỔNG TOÀN QUẬN

3

1

55

0

59

32

27

76