Tin tức - Sự kiện nổi bật

Danh sách và thông báo phân công nhiệm vụ thành viên sở chỉ huy Ủy ban nhân dân quận Long Biên
Ngày đăng 31/07/2021 | 10:39  | Lượt xem: 984

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 4192/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND quận Long Biên về việc thành lập Sở Chỉ Huy phòng chống dịch COVID-19 quận Long Biên (sau đây gọi tắt là Sở Chỉ Huy quận),

Sở Chỉ Huy quận phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận - Chỉ huy trưởng

- Phụ trách, chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Sở Chỉ huy quận, theo sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; Chịu trách nhiệm trước Sở chỉ huy Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- Báo cáo UBND Thành phố, Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn quận.

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Sở Chỉ huy quận; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Sở Chỉ huy quận; Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo quận, Sở Chỉ huy trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công.

2. Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận - Phó Chỉ huy trưởng thường trực:

- Thay mặt Chỉ huy trưởng quận thực hiện các nhiệm vụ của Sở Chỉ huy quận khi được phân công.

- Giúp Sở Chỉ huy quận điều hành, chỉ đạo trực tiếp các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của các lĩnh vực văn hóa - thông tin, thể thao; giáo dục& đào tạo; Đảm bảo an sinh xã hội; Lĩnh vực y tế, dân số - KHHGĐ.

3. Ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận – Phó Chỉ huy trưởng:

- Phụ trách điều hành, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, khoanh vùng cách ly trên địa bàn.

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của các lĩnh vực: công tác đầu tư xây dựng; duy tu duy trì hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường; quản lý trật tự đô thị; quản lý quy hoạch; tổ chức giao thông; phòng cháy chữa cháy tại các công trình, tuyến phố, khu công cộng, vườn hoa, các chốt kiểm soát dịch, bến xe, nhà ga, công trình xây dựng,…và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chỉ huy trưởng uỷ quyền, phân công.

4. Ông Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND quận - Phó Chỉ huy trưởng:

- Phụ trách chỉ đạo, điều hành công tác hậu cần, thực hiện việc mua sắm, dự trữ và cấp phát đầy đủ, kịp thời vật tư, trang thiết bị, hoá chất cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận.

- Chỉ đạo, điều hành đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn quận trong mọi cấp độ dịch, đồng thời đảm bảo nguồn thực phẩm cho công dân tại nơi cách ly tập trung.

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của các lĩnh vực: công thương; nông nghiệp; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý đất đai, môi trường; GPMB thực hiện các dự án; thanh tra, giải quyết đơn thư và ứng dụng CNTT tại các khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, đề án (làng nghề, phát triển kinh tế,…) và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chỉ huy trưởng uỷ quyền, phân công.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận - Ủy viên TT:

- Giúp Sở chỉ huy quận thẩm định kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Sở Chỉ huy quận. Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cơ quan đơn vị.

- Phối hợp Phòng Y tế báo cáo hoạt động phòng chống dịch của quận về Sở Chỉ huy Thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng phân công.

6. Bà Lương Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Y tế - Ủy viên:

- Giúp việc Chỉ huy trưởng trong tổ chức thực hiện hoạt động phòng chống dịch; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch; Điều hành và phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong cơ quan thường trực của Sở chỉ huy quận.

- Tổ chức thực hiện các công việc được phân công; Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch bệnh.

- Chủ động cập nhật, nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch; Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn; Kịp thời tham mưu Sở chỉ huy quận các giải pháp tăng cường phòng chống dịch. 

- Tham mưu Sở Chỉ huy quận tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các phường, các cơ quan, đơn vị,... trên địa bàn quận.

- Rà soát, đề xuất kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổng hợp báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng phân công.

7. Ông Phạm Như Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế - Ủy viên:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động về chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm Y tế quận, công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Hướng dẫn chuyên môn, giám sát, xử lý dịch bệnh và các biện pháp phòng Covid-19 cho các cán bộ tham gia phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Tổ chức điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý triệt để, kịp thời không để dịch bệnh lây lan. 

- Bố trí khu vực cách ly đặc biệt, có đủ trang thiết bị cấp cứu, điều trị để tiếp nhận điều trị người bệnh khi có ca bệnh. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch đáp ứng tình huống dịch xảy ra.

- Chỉ đạo Trạm Y tế tham mưu UBND phường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; Giám sát, phát hiện kịp thời các ca bệnh, các trường hợp nghi mắc bệnh trên địa bàn; Lập danh sách, theo dõi sức khỏe những người đi từ vùng có dịch về, người trong diện nghi ngờ, tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc người nghi mắc bệnh.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyên môn cho Sở Chỉ huy quận (qua Phòng Y tế) và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thành phố theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng phân công.

8. Ông Lê Thanh Xuân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên:

- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu về kinh phí phòng chống dịch, bảo đảm bố trí kịp thời, đủ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng phân công.

9. Ông Dương Đình Tình, Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên:

- Chỉ đạo công tác phối hợp với các ngành liên quan và UBND các phường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh đầu cơ tăng giá trái quy định của pháp luật.

- Triển khai công tác đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân trên địa bàn; có phương án dự trữ trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

10. Ông Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận - Ủy viên:

- Chỉ đạo lực lượng Công an quận, các phường phối hợp với ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch; Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn; Xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng, gây hoang mang trong cộng đồng.

- Phân công cán bộ phối hợp với ngành Y tế thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật; Giám sát việc thực hiện cưỡng chế cách ly y tế (khi cần).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy trưởng phân công.

11. Ông Vũ Thanh Quang, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự quận - Ủy viên:

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng kết hợp quân dân y triển khai công tác phòng chống dịch. Vận hành, quản lý các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

12. Bà Lê Thị Hương, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin – Ủy viên:

- Phối hợp với ngành Y tế quận tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh để người dân chủ động phòng chống bệnh dịch và hợp tác với cơ quan y tế, tránh để người dân hoang mang.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận.

- Phối hợp Công an quận xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai lệch, gây hoang mang, hiểu nhầm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng phân công.

13. Tổ Thường trực giúp việc Sở Chỉ Huy:

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận và Trưởng phòng Y tế quận.

Sở Chỉ huy quận yêu cầu các đồng chí thành viên nghiêm túc thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng để chỉ đạo, giải quyết./.

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

SỞ CHỈ HUY ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

* Số điện thoại trực ban: 098 9883088; 0913562963; 0984093266

* Email Sở Chỉ huy: schcovid19_longbien@hanoi.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Mạnh Hà

Chi huy Trưởng

Chủ tịch UBND quận

098 9883088

Nguyenmanhha_longbien@hanoi.gov.vn

2

Đinh Thị Thu Hương

Phó Chỉ huy TT

PCT.UBND quận

0915022888

Dinhthithuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

3

Vũ Xuân Trường

Phó Chỉ huy

PCT. UBND quận

0792109109

vuxuantruong_longbien@hanoi.gov.vn

4

Nguyễn Mạnh Trình

Phó Chỉ huy

PCT.UBND quận

0973339955

nguyenmanhtrinh_longbien@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Ủy viên TT

Chánh văn phòng HĐN&UBND quận

0913562963

nguyenthithanhhang_longbien@hanoi.gov.vn

6

Lương Thị Minh Nguyệt

Ủy viên TT

Trưởng phòng Y tế

0984093266

luongthiminhnguyet_longbien@hanoi.gov.vn

7

Phạm Như Dũng

Ủy viên

GĐTT Y tế quận

0903254470

phamnhudung_longbien@hanoi.gov.vn

8

Hứa Việt Hưng

Ủy viên

Trưởng CA quận

0936429999

huaviethung_longbien@hanoi.gov.vn

9

Vũ Thanh Quang

Ủy viên

CHT BCH Quân sự

0375358888

vuthanhquang_longbien@hanoi.gov.vn

10

Dương Đình Tình

Ủy viên

Trưởng phòng Kinh tế

0919792255

duongdinhtinh_longbien@hanoi.gov.vn

11

Lê Thị Hương

Ủy viên

Trưởng phòng VHTT

0985307979

lethihuong_longbien@hanoi.gov.vn

12

Lê  Thanh Xuân

Ủy viên

Trưởng phòng TCKH

0983002412

lethanhxuan_longbien@hanoi.gov.vn

II. Thành viên tổ giúp việc

1

Bùi Dương

Ủy viên

Phó Chánh văn phòng

0904920585

buiduong_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Thị Mai Quyên

Ủy viên

Chuyên viên phòng Y tế

0978609486

nguyenthimaiquyen_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Trang

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng

09789063560

nguyenthithutrang_longbien@hanoi.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc Vân

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng

0976288686

nguyenngocvan_longbien@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng

0976142725

Nguyenthithuyen_vp_longbien@hanoi.gov.vn