Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quận Long Biên triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ
Ngày đăng 27/07/2021 | 13:58  | Lượt xem: 2243

Quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1385/UBND-LĐTBXH ngày 26/7/2021 chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn các phòng, ban, ngàn quận, UBND các phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động, người sử dụng lao động thực hiện và thành lập tổ chỉ đạo, thẩm định đối tượng, kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND quận.

Phân công phòng Lao động TBXH quận là cơ quan thường trực tiếp nhận, giải đáp các thông tin: Địa chỉ: Số 1, phố Vạn Hạnh, khu Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Email: pldtbxhlongbien@gmail.com. Điện thoại: 0964.352.668.

Các văn bản triển khai thực hiện, cụ thể:

Nội dung chi tiết Công văn số 1385/UBND-LĐTBXH xem tại đây

Nội dung chi tiết Quyết định số 4233/QĐ-UBND xem tại đây

Nội dung chi tiết Quyết định số 3642/QĐ-UBND xem tại đây

Nội dung chi tiết Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg xem tại đây

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 68/NĐ-CP xem tại đây