Tin tức - Sự kiện nổi bật

Giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021
Ngày đăng 08/04/2021 | 11:22  | Lượt xem: 1748

Chiều ngày 07/4/2021, Khối Dân vận đã họp đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận; đồng chí Vũ Xuân Trường - QUV, Phó chủ tịch UBND Quận; đồng chí Chủ tịch LĐLĐ, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Phó bí thư Đoàn thanh niên Quận; các đồng chí Phó Bí thư thường trực - Trưởng khối dân vận các phường.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2021, tình hình tư tưởng nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giao thông được đảm bảo; hoạt động của các tôn giáo diễn ra bình thường, phù hợp với lễ nghi tôn giáo; QCDC ở cơ sở tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là 6 quy chế dân chủ do Quận ban hành.

Ban Dân vận Quận ủy kịp thời xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021; Kế hoạch thực hiện chủ đề năm của Quận “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; Kế hoạch về nâng cao chất lượng mô hình dân vận khéo năm 2021 và các năm tiếp theo. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và khối Dân vận các phường tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy có định hướng, chỉ đạo kịp thời đối với những vấn đề đột xuất phát sinh.

MTTQ và các đoàn thể Quận tập trung chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống xây dựng chương trình công tác, kế hoạch công tác năm 2021; tiếp tục tuyên truyền quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì Biển đảo quê hương”, nhất là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp tết nguyên Đán. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống cháy nổ; thực hiện văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang. Chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội đại biểu nhân dân cấp phường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân nội dung các quy chế dân chủ và giám sát việc thực hiện 6 quy chế dân chủ trên các lĩnh vực; phòng chống rác thải nhựa, không đốt than tổ ong; thực hiện các nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”“Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị -xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Trong quý I năm 2021, MTTQ Quận tập trung công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các nội dung thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

Khối Dân vận các phường chủ động rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo QCDC khối vận, xây dựng chương trình công tác năm 2021. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh, nổi cộm trên địa bàn; tập trung vào công tác GPMB, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện 6 QCDC trong các loại hình; chỉ đạo đăng ký mô hình “Dân vận khéo” ở các tổ dân phố, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn phường. Một số mô hình “Dân vận khéo” tại các phường bước đầu đã có kết quả đáng khích lệ trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị...

Tại hội nghị, có 8 ý kiến tham gia đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khối Dân vận từ Quận đến cơ sở. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với những kết quả đạt được, thông tin một số tình hình tại địa phương, đơn vị và đề xuất, bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, trọng tâm là việc nắm tình hình cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm chấp hành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận, khẳng định những kết quả đạt được của khối Dân vận từ Quận đến cơ sở trong quý I năm 2021, đồng chí cũng chỉ ra các tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để góp phần vào thành tích chung trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với nhiệm vụ quý II năm 2021, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần quan tâm thực hiện:

1. Tập trung công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo trên địa bàn, nhất là tình hình nhân dân trước bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình tại một số chùa, nhà thờ để kịp thời tham mưu cấp ủy xử lý các vấn đề đột xuất phát sinh.

2. Tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Tiếp tục thực hiện công tác giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt 6 QCDC trong các loại hình.

4. Linh hoạt, đổi mới phương thức làm việc đối với từng đối tượng, sự việc cụ thể nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5. Tập thể, cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo” xây dựng phương án, lộ trình, tiến độ cụ thể, đặc biệt là các mô hình trong công tác giải phóng mặt bằng; Ban Dân vận Quận ủy tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả bước đầu thực hiện chủ đề năm 2021 của Quận.

6. Giao MTTQ và các đoàn thể Quận phối hợp các phường vận động nhân dân giữ gìn trật tự đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường: Xóa bỏ 100% bếp than tổ ong; giảm chăn nuôi gia xúc, gia cầm trong khu dân cư; xóa bỏ mái che không đúng quy định tại nhiều tuyến phố…

7. Các đơn vị từ Quận đến cơ sở tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.