Tin tức - Sự kiện nổi bật

Giao ban công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
Ngày đăng 07/04/2021 | 15:01  | Lượt xem: 1403

Sáng ngày 07/4/2021, tại Phòng họp số 1 - Trụ sở Quận ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Long Biên tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2021.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Quận.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Theo đó, trong quý I,  Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch số 27-KH/QU ngày 28/01/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong  các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Long Biên” giai đoạn 2021-2025; Xây dựng, triển khai Kế hoạch số 28-KH/BCĐ ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU quận Long Biên về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; đồng thời, hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ đề ra trong quý I năm 2021.

Đ/c Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy báo cáo

Đ/c Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy báo cáo

Tại hội nghị có 08 ý kiến phát biểu trao đổi, làm rõ các kết quả đạt được, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ ghi nhận, biểu dương trách nhiệm của Ban Tổ chức Quận ủy - cơ quan thường trực và các thành viên trong Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU  của Thành ủy trên địa bàn Quận. Về nhiệm vụ quý II năm 2021, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo của Quận cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Quan tâm tuyên truyền những chính sách mới về hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thuế.

2.Tiếp tục thực hiện tốt công tác khảo sát, vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

3. Thực hiện củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, quản lý đảng viên; kịp thời nắm bắt, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy những giải pháp để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.