Tin tức - Sự kiện nổi bật

Long Biên sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 31/03/2021 | 16:31  | Lượt xem: 2521

Sáng 31/3/2021, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận cùng các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Trưởng các Ban xây dựng Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Quận ủy viên phụ trách 14 phường; đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận và 53 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị. Đại biểu Thành phố có cán bộ, lãnh đạo phụ trách Quận, phòng phòng LLCT-SLĐ, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc TTCT Quận báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận đã báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong giai đoạn 2016-2021, Quận ủy Long Biên đã triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (XII) nghiêm túc, hiệu quả, với nhiều đổi mới, sáng tạo. Toàn Quận đã tổ chức 150 hội nghị học tập các chuyên đề với hơn 6 vạn lượt người tham dự. Tỷ lệ học tập trong cán bộ chủ chốt đạt 98.7%, trong cán bộ đảng viên đạt 95%. Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, hiệu quả dưới nhiều hình thức như qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền trực quan, trên hệ thống đài truyền thanh, tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, Cổng thông tin điện tử, Bản tin nội bộ, trang fanpage, sinh hoạt chi bộ, … Việc kiểm điểm thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với các chuyên đề hàng năm, lấy làm cơ sở để phân loại tổ chức đảng và đảng viên. cấp ủy từ Quận tới cơ sở tổ chức 1.434 cuộc kiểm tra, giám sát. MTTQ và các đoàn thể chính trị đã  giám sát 6.570 lượt cán bộ, đảng viên, công chức; góp ý 1.054 lượt ý kiến. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với giải quyết những vấn đề dư luận xã hội phản ánh và bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Qua các hội nghị đối thoại, toàn Quận có 1.563 nội dung kiến nghị, các nội dung kiến nghị, đề xuất đều được tổng hợp và phân công các cơ quan tham mưu giải quyết theo quy định. 100% các địa phương duy trì đối thoại với nhân dân định kỳ và theo từng chuyên đề; có 608 nội dung dư luận nhân dân phản ánh. Quận ủy đã chỉ đạo giải quyết được 593 nội dung chiếm tỷ lệ 97,5%.

Trong 5 năm qua, đã có nhiều mô hình, cách làm hay từ các phong trào thi đua được ghi nhận, đánh giá cao; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng như: Mô hình “Nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái trong nội bộ gắn với kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ tổ dân phố tại Đảng bộ phường Phúc Đồng”; mô hình “Cấp dưới góp ý bằng phiếu kín đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng đối với người đứng đầu tại phường Thượng Thanh”; mô hình Tổ chức tọa đàm tìm các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại đảng bộ phường Việt Hưng, Giang Biên. Bên cạnh đó còn có nhiều mô hình mới, cách làm hay của cơ sở được các cấp ghi nhận và triển khai thực hiện rộng rãi trong Nhân dân...tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa trong xã hội, được các cấp cơ sở hưởng ứng và nhân rộng.

Xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cấp bách về phòng chống dịch Covid-19. Trong 5 năm qua, có 121 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Quận và hơn 1.300 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, biểu dương tại cơ sở. Đặc biệt, có rất nhiều tấm gương điển hình đã được thông tin tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng kịp thời động viên và tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Hội nghị đã nghe 03 tham luận về: việc giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện tu dưỡng cá nhân theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư; Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với giải quyết những vấn đề dư luận xã hội bức xúc ở cơ sở.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Quận tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Đ/c Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Một là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cần xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài, phải kiên trì, bền bỉ, tránh tư tưởng sốt ruột, nôn nóng. Coi việc thực hiện Chỉ thị 05 là giải pháp rất quan trọng để xây dựng chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Hai là: Phải gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, 03 Chương trình công tác của Quận ủy và chủ đề hàng năm. Chủ động đối thoại, giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc, dư luận xã hội, không để hình thành điểm nóng.

Ba là: Việc triển khai Chỉ thị phải luôn đổi mới, sáng tạo; hướng dẫn cụ thể; kiểm soát chặt chẽ; khen thưởng động viên kịp thời; kỷ luật nghiêm minh góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng.

Bốn là: Luôn đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; của từng phòng, ban, đơn vị và cơ sở trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân. Coi trọng  xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo gắn với các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ và các đoàn thể; coi trọng việc sơ kết, tổng kết kịp thời khắc phục tồn tại hạn chế để việc khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, Quận ủy Long Biên đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021; UBND Quận khen thưởng 10 tập thể, 01 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đại biểu tham dự hội nghị

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị