Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hơn 6.000 đảng viên tham gia học trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 27/03/2021 | 22:39  | Lượt xem: 2634

Trong 2 ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Tiếp sóng tại điểm cầu Thành ủy, Quận ủy đã chỉ đạo triển khai hội nghị trực tuyến tại 19 điểm cầu, với hơn 6.000 đảng viên tham gia học tập.

Điểm cầu Hội trường Quận ủy

Ngoài 03 điểm cầu do cấp quận tổ chức tại Hội trường Quận ủy, Phòng họp số 2 Quận ủy, Hội trường khu liên cơ quan UBND Quận, có điểm cầu tại 14 phường, Đảng bộ Công an Quận, Đảng bộ BV ĐK Đức Giang.

Ghi nhận tại các điểm cầu, hội nghị được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo chất lượng đường truyền, cơ sở vật chất và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Nhìn chung, đảng viên tham gia học tập có tâm lý hào hứng, phấn khởi vì sớm được tiếp cận, nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao quán triệt Nghị quyết. Một số đơn vị tổ chức chặt chẽ, chất lượng, tỷ lệ đảng viên tham dự cao như: Đảng bộ Công an Quận, Đảng bộ Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang, phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy, Gia Thụy.

Điểm cầu hội trường Khu Liên cơ quan UBND Quận

Hội nghị sẽ triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong ngày 27/3, đã có 2 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Ngày 28/3, hội nghị sẽ tiếp tục học tập 3 chuyên đề: "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025", do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam", do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt và chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia", do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Căn cứ kế hoạch số 40-KH/QU về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách phù hợp, thiết thực với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Theo kế hoạch, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại quận Long Biên sẽ được hoàn thành trước ngày 20/6/2021.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu:

Phường Việt Hưng

Phường Đức Giang

Phường Ngọc Lâm

Phường Giang Biên

Phường Long Biên

Phường Sài Đồng

Phường Thượng Thanh