Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thường trực Quận ủy làm việc với phòng Tài nguyên và môi trường về nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng 18/03/2021 | 17:15  | Lượt xem: 1847

Ngày 17/3/2021, Thường trực Quận ủy làm việc với phòng Tài nguyên và môi trường về nhiệm vụ công tác năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy; Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các đơn vị: Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND, Quản ý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Ban quản lý dự án - đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài chính kế hoạch, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, Kinh tế, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Long Biên. Đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận uỷ chủ trì hội nghị.

Năm 2020 của phòng Tài nguyên và môi trường đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

- Công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp: tham mưu cho UBND Quận ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 8/4/2020 điều chỉnh Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 22/8/2019 cho phù hợp với nội dung chỉ đạo của UBND thành phố. Hướng dẫn các phường khắc phục, xử lý các vi phạm theo Kết luận số 316/KL-STNMT-TTr, xử lý được 163/359  trường hợp vi phạm (đạt 45,40%) trong quản lý đất công, đất nông nghiệp; tổ chức kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh trong năm 2020.

- Công tác giải phóng mặt bằng: phối hợp với các đơn vị thực hiện và giải quyết các tồn tại trong công tác GPMB, chuẩn bị cơ sở pháp lý để triển khai 83 dự án, trong đó: nhóm dự án chuyển tiếp là 55 dự án, còn lại 28 dự án vốn ngân sách thực hiện trong năm 2020.

- Công tác giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại: tiếp nhận 526 đơn; đã giải quyết 452 đơn (đạt 85,93%); còn lại 74 đơn chuyển năm 2021. Tổng số vụ khiếu nại lần 2 đến UBND Thành phố: 12 vụ; tham gia tố tụng và cung cấp hồ sơ đối với 163 vụ án hành chính và dân sự.

- Công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tham mưu giải quyết xong 497/516 (đạt 96,31%) hồ sơ thủ tục hành chính, với diện tích 24.687,2m2. Trong đó:

+ Hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất: 345 hồ sơ (Cấp GCN lần đầu 177 hồ sơ; Điều chỉnh và cấp bổ sung diện tích 168 hồ sơ), diện tích 15.790m2, vượt chỉ tiêu năm 2020.

+ Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất: 152 hồ sơ, với diện tích 8897,2m2;

- Công tác bảo vệ môi trường: Rà soát xác định 322 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tổ chức kiểm tra 176 cơ sở nằm trong khu dân cư. Tuyên truyền thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; vận động xoá bỏ 222/432 bếp than tổ ong. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác BVMT tại các phường được triển khai có hiệu quả.

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn Quận.

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của đơn vị trong năm 2020 đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

1. Tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Quận ủy; Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021 của Quận: "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng".

2. Tập trung công tác GPMB hỗ trợ việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn đảm bảo tiến độ, thời gian: khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác GPMB năm 2020; giải quyết các tồn tại trong công tác GPMB của các dự án kéo dài; thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2021 đối với 100 dự án, 2521 phương án, chú trọng các dự án trọng điểm, ưu tiên. 

3. Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Quận uỷ về công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp; kế hoạch xử lý triệt để các vi phạm theo Kết luận 316/KL-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên Môi trường; giải pháp quản lý, không để phát sinh các vi phạm vi phạm mới.

4. Tham mưu triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường. Hoàn thiện việc lập hồ sơ và xây dựng bản đồ hiện trạng về bảo vệ môi trường để quản lý đối với 322 cơ sở gây ô nhiêm môi trường; giảm dần số lượng cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

5. Tiếp tục giải quyết các tồn tại, vướng mắc và tham mưu cho UBND Quận hoàn thành vượt chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2021.

6. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đặc biệt là các đơn thư theo Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội./.