Tin tức - Sự kiện nổi bật

Long Biên chuẩn bị tổ chức bầu cử khoa học, bài bản, toàn diện
Ngày đăng 15/03/2021 | 17:38  | Lượt xem: 2462

Sáng ngày 15/3/2021, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng đoàn công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc với quận Long Biên về công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về phía quận Long Biên, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND Quận.

Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên toàn địa bàn Quận; sớm ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai kịp thời; phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên các tổ chức chỉ đạo bầu cử; duy trì chế độ giao ban, chế độ báo cáo định kỳ. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp là Trưởng ban bầu cử, gắn với phường được phân công phụ trách để trực tiếp chỉ đạo, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác bầu cử, chỉ đạo công tác bầu cử theo chức năng nhiệm vụ.

Quận đã giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố; tiếp nhận 63 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận. Việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người tham gia ứng cử được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác hiệp thương lần 1, giới thiệu người ứng cử đảm bảo các bước quy trình chặt chẽ; đã giới thiệu đủ 62 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Quận cơ bản đúng với cơ cấu, thành phần được phân bổ. Cơ cấu nữ, ngoài đảng, trẻ tuổi dưới 40, tái cử đều đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Ủy ban Bầu cử quận Long Biên đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, quận sẽ bầu 35 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 tại 8 đơn vị bầu cử.

Đ/c Nguyễn Doãn Toản - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử một cách khoa học, bài bản, toàn diện, từ rất sớm; triển khai công tác bầu cử gắn với thí điểm xây dựng chính quyền đô thị. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị Quận tiếp tục tập trung thực hiện các bước chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng tiến độ đặt ra; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; chú trọng lựa chọn những cán bộ thật sự tâm huyết, trách nhiệm tham gia các tổ bầu cử; thực hiện đúng các quy định pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân./.