Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thông báo danh sách 08 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên
Ngày đăng 26/02/2021 | 15:12  | Lượt xem: 1830

Ngày 24/02/2021, Ủy Ban bầu cử quận Long Biên ban hành thông báo số 12/TB - UBBC về công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây