thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Công tác xử lý các bất cập của hệ thống thoát nước trên địa bàn Quận chuẩn bị phòng chống lụt bão úng ngập năm 2014
Ngày đăng 13/07/2015 | 18:41  | Lượt xem: 1243

Từ ngày 23/4/2014 đã có những đơn vị bắt đầu triển khai thi công như: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Sài Đồng đã triển khai thi công hệ thống thoát nước đường 48m; Xí nghiệp thoát nước số 5 đã bàn giao nạo vét mương kè đá Khu đô thị Việt Hưng

Để thực hiện công tác phòng chống lụt bão UBND Quận đã chỉ đạo các đơn vị triển khai một số nội dung trọng tâm nhằm đảm bảo công tác mùa mưa năm 2014 như sau:

* Ban Quản lý hạ tầng Tả ngạn: Xây trạm bơm tại dự án đường 5 kéo dài bơm nước vào mương Ô Cách, để đảm bảo thoát nước cho khu vực thượng lưu mương chợ Ô Cách. Tuy nhiên để đáp ứng trong mùa mưa năm 2014 khi dự án chưa hoàn thành đề nghị Ban Quản lý hạ tầng Tả ngạn có phương án lắp đặt trạm bơm di động tại khu vực này.

*Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Sài Đồng:
- Hoàn chỉnh khớp nối HTTN (mở rộng tiết diện) của nhánh sông Cầu Bây với mương Việt Hưng tại thượng lưu đảo giao thông đường 81m, hoàn thành trong quý I/2014. 
- Thay thế đoạn cống D1000 qua đảo giao thông đường 81m nối với mương Hồ Bô.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống dọc đường 48 m theo quy hoạch, hệ thống 03 cửa phai điều tiết trên tuyến cống thoát nước dọc đường 48 m khớp nối với hệ thống mương Đá đường 21 m Phúc Lợi và mương Việt Hưng – Cầu Bây. Nạo vét 3 tuyến mương ngang nối từ đường 48 m đến mương đá đường 21 m, và tuyến mương tưới nông nghiệp để phục vụ cho thoát nước mùa mưa năm 2014 (Hoàn thành trước ngày 15/4/2014).
- Thi công hệ thống thoát nước trên vỉa hè đường 22 m với tiết diện = (1,5x1,5)-(0,4x0,4x3,14) = 1,75m2 (đạt mặt cắt theo quy hoạch) đấu nối vào cống hộp (2x2)m qua đường 40m thoát ra Sông Cầu Bây (do ban Quản lý hạ tầng khu công nghiệp đang thi công) (Hoàn thành trước ngày 30/4/2014).

* Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD):
- Triển khai thi công hoàn thành dự án đường 48 m, dự án đường Vạn Hạnh khu cầu 5 (Hoàn thành trước ngày trước ngày 30/5/2013).
- Nạo vét tuyến mương đá Việt Hưng.

* Ban Quản lý hạ tầng khu công nghiệp:
- Đấu nối hệ thống thoát nước D800 (đường 22 m) với cống 1400x2000 để thoát nước vào sông Cầu Bây; Hoàn thành trong 4/2014. 
- Khớp nối HTTN của DA đường 40m với sông Cầu Bây. dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2014. 

* Công ty Him Lam, Hanel: Duy trì, nạo vét các tuyến mương thoát nước hiện có (giáp đường 22m, 40 m); Nạo vét, xây dựng cửa xả và có phương án phòng chống cát tràn vào cửa cống thoát nước qua đường 40 m tại vị trí nối với sông Câu Bây và trên sông Câu Bây tại vị trí nối cửa cống thoát nước qua đường 40m.

* Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi: Nạo vét thanh thải dòng chảy sông Cầu Bây, các tuyến mương nông nghiệp, đóng mở cửa phai kịp thời trên sông cầu Bây tại vị cửa cống thoát nước qua đường 40 m và đập trại lợn nhằm đảm bảo mực nước theo quy định... 

 * Công ty Thoát nước Hà nội: Ưu tiên công tác duy tu, duy trì hệ thống thoát nước địa bàn Quận, nạo vét theo lưu vực thoát nước. Phối hợp đồng bộ trong công tác nạo vét trục chính với các tuyến nhánh đảm bảo thông suốt đến nguồn tiêu với kinh phí 42 tỷ đồng như:  
- Nạo vét các trục: Mương 310, mương dẫn Hồ Vục - Hồ Đầu Băng về Trạm bơm Hồ Vục, mương Tư Đình, Thượng Thanh, Lệ Mật, Hồ Bô, chợ Ô Cách. Dự kiến đến hết tháng 6/2014. Dự kiến kinh phí 26 tỷ đồng.
- Các tuyến cống trục thoát nước chính như cống trên mương 310, cống nối Hồ Đầu Băng - Hồ Vục, cống trên mương Ô Cách, cống trên mương Tư Đình, cống T608, cống dẫn vào các trạm bơm Cầu Chui, Phúc Đồng, Hồ Vục, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, trục TN 50 Long Biên I, cống 3 Phường Ngọc Lâm, Gia Thụy, Bồ Đề với khối lượng ước thực hiện là nạo vét cống ngầm thủ công 1200m3; cống ngầm cơ giới 2000m tương đương với 1500m3 bùn. Cống ngang 4000 lần, mương sông, bãi nổi 6000m3. Áp dụng thiết bị cơ giới và thủ công dự kiến kinh phí 16 tỷ đồng.

 Vũ Thị Thuỷ