thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Công bố Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗ trợ -KCN Sài Đồng B, Tỷ lệ 1/500
Ngày đăng 13/07/2015 | 18:41  | Lượt xem: 2290

Chiều 03/7/2014 tại hội trường Quận ủy, Quận ủy - HĐND - UBND Quận đã phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗ trợ - KCN Sài Đồng B, tỷ lệ 1/500.

 Hội nghị có đồng chí Bùi Mạnh Tiến - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội; các đồng chí Trưởng các phòng, ban của Sở; đại diện quận Long Biên có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Lê Anh Quân - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận; Đại diện Đảng ủy, UBND phường Thạch Bàn, đại diện các Tổ dân phố liên quan quy hoạch khu đô thị.
 
Khu đô thị hỗ trợ -KCN Sài Đồng B có tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 37,13ha với qui mô dân số dự kiến theo quy hoạch khoảng 7500 người (Trong đó: dân số hiện có khoảng 1232 người, dân số bổ sung khoảng 6268 người). Mục tiêu của đồ án là cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011; Xây dựng khu chức năng đô thị đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Xác đinh cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất hợp lý với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho khi đất, tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn xây dựng Việt nam và định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy hoạch chi tiết quận Long Biên, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Tây Nam quận Long Biên tỷ lệ 1/2000, đã được phê duyệt tạo quỹ đất xây dựng nhà ở và các công trình công cộng phục vụ dân cư khu vực và hỗ trợ khu công nghiệp Sài Đồng B; khai thác sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, từng bước hoàn thiện tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị khu vực chung cho quận Long Biên. Xác định phạm vi ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số, các quy định hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch, bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; Xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình... đối với từng lô đất; Bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất và trục đường; xác định vị trí quy mô các công trình ngầm, đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Đề xuất Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết, làm cơ sở cho Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và làm cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Sau khi nghe Đại diện đơn vị Tư vấn trình bày các nội dung chính của đồ án quy hoạch chi tiết và lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trú công bố Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗ trợ -KCN Sài Đồng B, Tỷ lệ 1/500. Đồng chí Lê Anh Quân -UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận đã phát biểu ý kiến: Khu đô thị hỗ trợ-KCN Sài Đồng B được thiết kế theo mô hình một khu đô thị đồng bộ hiện đại với hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ cùng với hệ thống các khu đô thị Sài Đồng, khu đô thị sinh thái VinCom và khu đô thị mới Thạch bàn sẽ góp phần tạo bộ mặt cảnh quan đô thị cho quận Long Biên nói chung và UBND phường Thạch Bàn nói riêng... Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và đảm bảo thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt, UBND quận Long Biên đề nghị:
- Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội chỉ đạo Viện QHXD Hà Nội cập nhật nội dung đồ án vào quy hoạch phân khu N10.
- Công ty Cổ phần Bất động sản Him Lam khẩn trương lập dự án đầu tư xây dựng, xác định rõ quy mô, phạm vi dự án báo cáo UBND Thành phố phê duyệt. Đồng thời lập biểu tiến độ  triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị, báo cáo UBND Quận.
- Phòng Quản lý đô thị Quận tổng hợp hồ sơ đồ án pho to cung cấp cho các phòng ban liên quan.
- UBND phường Thạch Bàn phô tô bản vẽ quy hoạch chi tiết được duyệt để niêm yết  công khai  tại trụ sở các tổ dân phố có liên quan đến dự án.

Kết thúc hội nghị, Đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội đã ký biên bản bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết cho đại diện Lãnh đạo UBND Quận và đại diện Chủ đầu tư.