thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-04A và DX-04B, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 12/10/2020 | 15:21  | Lượt xem: 1659

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-04A và DX-04B, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Nội dung xem chi tiết tại đây