thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-4, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 12/10/2020 | 15:18  | Lượt xem: 1525

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-4, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Nội dung chi tiết xem tại đây