thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với ô quy hoạch TT3 thuộc dự án Xây dựng HTKT các ô quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận
Ngày đăng 28/09/2020 | 10:56  | Lượt xem: 2680

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với ô quy hoạch TT3 thuộc dự án Xây dựng HTKT các ô quy hoạch C14 (C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Nội dung chi tiết hồ sơ xem tại đây