thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT1, TT5, TT6 (Cự Khối)
Ngày đăng 07/04/2020 | 11:06  | Lượt xem: 1392

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT1, TT5, TT6 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề) dọc tuyến đường từ đê Sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, Cự Khối, quận Long Biên

Xem nội dung chi tiết tại đây