thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất G.7/P3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 05/11/2019 | 08:31  | Lượt xem: 1248

Nội dung chi tiết xem tại đây