thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 05/04/2019 | 09:16  | Lượt xem: 534

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân quận Long Biên - Đại diện là Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên.

- Địa chỉ: Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên. Tầng 3 - Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên, Số 03 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án Xây dựng công trình hành chính, y tế, văn hóa tại ô đất C.6/CC2 (CC-02) phường Giang Biên.

- Diện tích: 2.840,8 m2.

- Giá khởi điểm: 8.700.000 đồng.m2

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng trụ sở cơ quan tại ô quy hoạch C.10/CQ1 phường Việt Hưng.

- Diện tích: 3.119,3 m2.

- Giá khởi điểm: 11.520.000 đồng/m2.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng công trình công cộng, dịch vụ tại ô quy hoạch E.3/CCKO1 phường Bồ Đề, quận Long Biên.

- Diện tích: 9.928,6 m2.

- Giá khởi điểm: 15.300.000 đồng/m2.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:

STT

Tiêu chuẩn

Yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đạt

1

Năng lực và kinh nghiệm của đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

 

1.1

Là tổ chức đấu giá được Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp Hà Nội công nhận đủ điều kiện tham gia bán đầu giá tài sản

 

1.2

Đã tổ chức thành công nhiều cuộc bán đấu giá, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất

Đã thực hiện ≥ 05 phiên đấu giá.

2

Nhân sự và cơ sở vật chất

 

2.1

Đấu giá viên

 

 

Số lượng đấu giá viên

05 người

2.2

Cơ sở vật chất

 

 

- Có trụ sở địa chỉ rõ ràng.

- Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng tối thiểu 02 máy tính, 01 máy in,  01 máy chiếu, 01 hội trường và các thiết bị khác có liên quan phục vụ công tác đấu giá.

Cam kết của đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

3

Phương án đấu giá

Đảm bảo khả thi, hiệu quả

4

Phí và chi phí tổ chức thực hiện

Không vượt quá kinh phí quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

5

Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý, bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập.

 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến trước 17h00 ngày 10/4/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên. Địa chỉ: Tầng 3 - Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên - Số 03 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại 024.36526472./.