thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG BÃI ĐỖ XE TẠI Ô ĐẤT DX-04 KHU ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI
Ngày đăng 24/04/2019 | 09:03  | Lượt xem: 758

Nội dung chi tiết xem tại đây