thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI Ô ĐẤT C.6/CC1 (CC-01) PHƯỜNG GIANG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI
Ngày đăng 23/04/2019 | 09:21  | Lượt xem: 754

Nội dung chi tiết xem tại đây