thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT8 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14
Ngày đăng 23/04/2019 | 09:13  | Lượt xem: 708

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT8 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14 (C14/N04, C14/N05, C14/N06, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) VÀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG PHỤ CẬN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI

Nội dung xem tại đây