thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Xây lắp đường giao thông, thoát nước, tổ chức giao thông Dự án: Xây dựng tuyến đường từ ngã ba sông cầu Bây đến đường 40m, phường Sài Đồng, Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
Ngày đăng 23/12/2015 | 10:49  | Lượt xem: 2372

"Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Xây lắp đường giao thông, thoát nước, tổ chức giao thông Dự án: Xây dựng tuyến đường từ ngã ba sông cầu Bây đến đường 40m, phường Sài Đồng, Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội "

Ngày 14/12/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 11188/QĐ-UBND "Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Xây lắp đường giao thông, thoát nước, tổ chức giao thông Dự án: Xây dựng tuyến đường từ ngã ba sông cầu Bây đến đường 40m, phường Sài Đồng, Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội ". Nội dung cụ thể như sau:

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Xây lắp đường giao thông, thoát nước, tổ chức giao thông với nội dung sau:

1- Gói thầu số 10: Xây lắp đường giao thông, thoát nước, tổ chức giao thông thuộc Dự án: Xây dựng tuyến đường từ ngã ba sông cầu Bây đến đường 40m, phường Sài Đồng, Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Địa điểm: Phường Sài Đồng, Phúc Lợi, quận Long Biên.

2- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Hồng Trường. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên có mã số doanh nghiệp 0101082538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 11/07/2011

3- Giá trúng thầu: 10.360.091.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, không trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn).

4- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5- Thời gian thực hiện hợp đồng: 110 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng).

Tổ chức thực hiện.

Ban QLDA quận Long Biên, Công ty TNHH Hồng Trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, tiến độ thi công công trình.

Chi tiết xem tại đây././documents/303829/0/11188_Q%C4%90_UBND.pdf/5335288c-54f3-465e-bff4-e613c7ac6c55