thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở giáo dục tại ô quy hoạch C15/THCS1 phường Phúc Đồng (Giai đoạn 1)
Ngày đăng 28/04/2017 | 13:47  | Lượt xem: 6644

Ngày 31/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị (không bao gồm điều hòa không khí) thuộc Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở giáo dục tại ô quy hoạch C15/THCS1 phường Phúc Đồng, quận Long Biên (Giai đoạn 1).

Nội dung cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 05: Thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị (không bao gồm điều hòa không khí).

Thuộc Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở giáo dục tại ô quy hoạch C15/THCS1 phường Phúc Đồng, quận Long Biên (Giai đoạn 1).

Địa điểm: phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

2. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Nam Phát có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0105547103 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 04/10/2011.

3. Giá trúng thầu: 12.666.645.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng./.)

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 140 ngày.

Chi tiết: /documents/303759/1489921/9e14ce5b927aededqd1599_signed.pdf/2344798d-03fd-4e1e-aa47-1efd310deca6