thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Gói thầu số 13: Thi công hệ thống đấu nguồn cấp điện, lắp đặt trạm biến áp thuộc dự án: Cải tạo nâng tầng trường tiểu học Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy được phê duyệt
Ngày đăng 30/09/2016 | 11:28  | Lượt xem: 6556

Ngày 19/9/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 6479/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Thi công hệ thống đấu nguồn cấp điện, lắp đặt trạm biến áp thuộc dự án: Cải tạo nâng tầng trường tiểu học Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 13: Thi công hệ thống đấu nguồn cấp điện, lắp đặt trạm biến áp.

Thuộc dự án: Cải tạo nâng tầng trường tiểu học Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Địa điểm: phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

2. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần đầu tư điện Long Biên có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103256638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/01/2009, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 29/11/2011.

3. Giá trúng thầu: 1.603.089.000 đồng  

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm linh ba triệu, không trăm tám mươi chín nghìn đồng./.)

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 27 ngày.

- Ban quản lý dự án và Công ty Cổ phần đầu tư điện Long Biên có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, tiến độ thi công công trình.

- Ban quản lý dự án có trách nhiệm hoàn thiện và ký kết hợp đồng đã thương thảo với Công ty Cổ phần đầu tư điện Long Biên.

- Ban quản lý dự án có trách nhiệm đăng tải thông tin về kết quả đấu thầu theo quy định.

Chi tiết: /documents/303759/1167345/d8e5d49831af1d5dqd6479_signed.pdf/688597f8-ba0b-4e99-97d7-e61d50ea713d