thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT7 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14

Ngày đăng 23/04/2019 | 09:11  | Lượt xem: 658
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT7 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14...

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT8 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14

Ngày đăng 23/04/2019 | 09:13  | Lượt xem: 740
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT8 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14...

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ ĐẤT

Ngày đăng 05/01/2018 | 02:01  | Lượt xem: 5643
Công ty CP Đấu giá Số 5 Quốc gia phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Long Biên thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

Ngày đăng 09/02/2018 | 09:24  | Lượt xem: 5142
Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Long Biên thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất

THÔNG BÁO Về việc Tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại ô quy hoạch G.6/NO6 Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/12/2022 | 02:57  | Lượt xem: 190
THÔNG BÁO Về việc Tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại ô quy hoạch G.6/NO6 Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Thực hiện Hợp đồng...

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT1, TT5, TT6 (Cự Khối)

Ngày đăng 07/04/2020 | 11:06  | Lượt xem: 1465
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT1, TT5, TT6 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các...

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT2, TT3 (Cự Khối)

Ngày đăng 07/04/2020 | 10:56  | Lượt xem: 1226
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT2, TT3 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy...

THÔNG BÁO V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-04, DX-04A, DX-04B Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên

Ngày đăng 26/08/2020 | 10:26  | Lượt xem: 2861
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi...

THÔNG BÁO V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng ô đất TT3 thuộc ô quy hoạch C14 phường Phúc Đồng, quận Long Biên

Ngày đăng 23/07/2020 | 11:34  | Lượt xem: 3079
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn công ty đấu giá hợp danh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 24/10/2019 | 10:32  | Lượt xem: 849
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn công ty đấu giá hợp danh” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 05/12/2022 | 04:57  | Lượt xem: 177
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Nghị định 62/2017/ NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Căn cứ...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 03/04/2019 | 08:56  | Lượt xem: 1470
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 04/04/2019 | 09:07  | Lượt xem: 1158
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 05/04/2019 | 09:16  | Lượt xem: 569
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

THÔNG BÁO Về việc đính chính nội dung lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 05/12/2022 | 04:58  | Lượt xem: 195
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Nghị định 62/2017/ NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Căn cứ...

THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/12/2022 | 09:25  | Lượt xem: 368
THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội       ...

Xây dựng HTKT khu đất hồn hợp (gồm các ô qui hoạch: TH2, TH1, CC2, NO01, P02, PX02, CL, KH) và tuyến đường liền kề khu đất (tổng chiều dài 853m) thuộc phường Đức Giang và phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 22/09/2016 | 09:24  | Lượt xem: 4618
Dự án “Xây dựng HTKT khu đất hồn hợp (gồm các ô qui hoạch: TH2, TH1, CC2, NO01, P02, PX02, CL, KH) và tuyến đường liền kề khu đất (tổng chiều dài 853m) thuộc phường Đức Giang và phường Việt Hưng,...

Ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất dự án xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT

Ngày đăng 29/06/2016 | 11:22  | Lượt xem: 8509
Dự án xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu là dự án BT, do UBND Thành phố quyết định đầu tư, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội là đơn vị chuẩn bị dự án.
Hiển thị 41 - 59 trong 59 kết quả.