thông tin quy hoach

UBND thành phố ban hành Quyết định 227/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên
Ngày đăng 29/04/2022 | 15:11  | Lượt xem: 2848

 

Chi tiết văn bản xem tại đây