thông tin quy hoach

Báo cáo tiến độ và xin ý kiến về bản dự thảo Quy chế quản lý quận Long Biên
Ngày đăng 13/06/2018 | 14:38  | Lượt xem: 6525

Thực hiện Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội, ngày 11/6/2018, tại trụ sở UBND quận Long Biên, Phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ và xin ý kiến về bản dự thảo Quy chế quản lý quận Long Biên.

Tham gia hội nghị có đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên, các đồng chí Nguyễn Mạnh Trình PCT UBND quận cùng các Trưởng phòng, các Ban, Ngành đoàn thể của quận Long Biên.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bầy về dự thảo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, các đơn vị đã tham gia đóng góp ý kiến.

Tổng hợp các ý kiến, đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát điều chỉnh một số nội dung gần với thực tế quản lý quy hoạch – kiến trúc trên địa bàn quận Long Biên.