thông tin quy hoach

Quyết định phê duyệt Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 23/12/2015 | 10:29  | Lượt xem: 1957

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận Long Biên. xem tại đây