thông tin quy hoach

Phê duyệt quy hoạch phân khu N10 quận Long Biên, tỷ lệ 1/2000
Ngày đăng 23/12/2015 | 10:09  | Lượt xem: 4069

Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu N10, tỷ lệ 1/2000 địa điểm: Tại các phường Ngọc Thuỵ, Ngọc Lâm,  Bồ Đề, Gia Thuỵ, Thượng Thanh, Đức Giang, Việt Hưng, Long Biên, Phúc Đồng, Cự Khối, Sài Đồng, Thạch Bàn, Phúc Lợi – quận  Long Biên, xã Cổ Bi, Đông Dư – huyện Gia Lâm – Hà Nội. Xem tại đây