thông tin quy hoach

Rà soát những bất cập tại các ô quy hoạch thuộc đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10
Ngày đăng 20/06/2017 | 14:11  | Lượt xem: 7309

Ngày 15/6/2017 UBND quận nghe Tổ công tác báo cáo về việc rà soát những bất cập tại các ô quy hoạch thuộc đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10.

Ngày 15/6/2017 UBND quận nghe Tổ công tác báo cáo về việc rà soát những bất cập tại các ô quy hoạch thuộc đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận chủ trì buổi họp. Dự họp có đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Trình cùng các đồng chí Trưởng các phòng Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa thông tin; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD, Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận.

Tại phiên họp buổi chiều, Đồng chí Nguyễn Văn Thắng (Tổ trưởng tổ công tác theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 27/03/2017 của UBND quận Long Biên) báo cáo tình hình thực hiện, cụ thể:

Về việc điều chỉnh cục bộ một số ô chức năng theo quy hoạch phân khu N10: Sau khi tổng hợp các tài liệu có liên quan, UBND quận Long Biên sẽ báo cáo UBND Thành phố chấp thuận về chủ trương và giao UBND quận Long Biên làm Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10;

Về việc di dời kho xăng dầu Đức Giang và di chuyển tuyến ống dẫn dầu vào kho xăng dầu Đức Giang: Việc di dời kho xăng dầu và đường ống dẫn dầu vào kho xăng dầu Đức Giang cần tiếp tục xin ý kiến UBND Thành phố, Bộ Công thương, các cơ quan ngang bộ và Chính phủ xem xét, quyết định. Tổ công tác kiến nghị UBND quận Long Biên phối hợp với Sở Công thương, Quy hoạch – Kiến trúc để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Về việc điều chỉnh cục bộ quỹ đất tạo ra sau hạ ngầm và điều chỉnh tuyến điện cao thế 110K: Tổ công tác đề xuất UBND quận kiến nghị UBND Thành phố xem xét điều chỉnh quy hoạch, phù hợp với thực tế và các quy hoạch được duyệt, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Long Biên đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Xin ý kiến UBND quận về cơ cấu sử dụng đất sau khi hạ ngầm sang các ô quy hoạch đất cây xanh, công cộng, bãi đỗ xe, đất ở mới…

Sau khi UBND quận thống nhất danh mục các ô quy hoạch dự kiến điều chỉnh. Tổ công tác sẽ tổng hợp số liệu, hồ sơ liên quan để làm việc với Sở, Ngành để cùng báo cáo UBND Thành phố, dự kiến các bước thực hiện, cụ thể

- Xin chấp thuận chủ trương của UBND Thành phố và giao UBND quận Long Biên làm Chủ đầu tư (dự kiến 20 ngày);

- Giao Phòng Quản lý đô thị hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên làm chủ đầu tư lập Quy hoạch điều chỉnh cục bộ (dự kiến 90 ngày);

- Xin ý kiến cộng đồng dân cư tại phường và Sở, Ngành có liên quan (dự kiến 20 ngày);

- Trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, UBND Thành phố phê duyệt (30 ngày);

- Công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch được duyệt.