thông tin quy hoach

Kiểm tra hiện trường công tác quản lý đất công và rà soát các bất cập trong quy hoạch phân khu N10 tại địa bàn phường Thạch Bàn, Cự Khối
Ngày đăng 10/02/2017 | 08:52  | Lượt xem: 7575

Chiều ngày 09/02/2017 tại hiện trường các ô quy hoạch theo bản đồ phân khu sử dụng đất N10 thuộc địa giới hành chính phường Thạch Bàn, Cự Khối; Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ cùng đoàn kiểm tra đã kiểm tra hiện trường các ô quy hoạch.

Theo đó để đảm bảo thực hiện đúng theo quy hoạch, đảm bảo quyền lợi nhân dân khu vực, cũng như chủ trường Thành phố và thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017, Đ/c Bí thư Quận uỷ đã định hướng chỉ đạo UBND Quận thực hiện một số yêu cầu ngay tại hiện trường.

Tham dự đoàn kiểm tra hiện trường có Đ/c Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận, Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng QLĐT, Đ/c Trịnh Quốc Huy - Trưởng phòng TNMT, Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Ban QLDA, Văn phòng HĐND - UBND, Chủ Tịch UBND phường Thạch Bàn; Đ/c PCT phường Cự Khối. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ trưởng Đoàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Bí thư Quận uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND Quận đã chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị liên quan thực hiện một số công tác cần làm ngay:

1. Giao phòng Quản lý đô thị: Tổng hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nhiêm vụ theo chỉ đạo của UBND Quận tại buổi kiểm tra hiện trường.

2. Giao Ban Quản lý dự án - quận Long Biên, UBND phường Thạch Bàn, UBND phường Cự Khối  tham mưu thực hiện ngay:

  - Ban Quản lý dự án - quận Long Biên, UBND phường Thạch Bàn, UBND phường Cự Khối  tiến hành ngay công tác triển khai thi công đường công vụ nối vào tuyến đường 25m từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì.

  - Rà soát, lập dự án thực hiện đấu giá sử dụng đất tại hai ô quy hoạch G.6/NO5; G.6/NO6

3. Giao UBND Quận chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo UBND Thành phố bất cập tại ô quy hoạch G.5/NT1, G.5/NT2, G.5/NT3, G.5/NT4, G.5/P2 trong bản đồ phân khu sử dụng đất N10 đề nghị Thành phố cho thay đổi mục đích sử dụng đất thành quy hoạch đất ở và đề xuất điều chỉnh chức năng sử dụng đất giữa ô quy hoạch G/6/NO8 và G.6/NT4 cho phù hợp giữa quy hoạch phân khu N10 và  quy hoạch chi tiết quận Long Biên tỉ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại quyết định số 228/QĐ-UB ngày 19/12/2005.