Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2892/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 117,2 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đức Siêu đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 04/10/2019
2891/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 33,5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bùi Thị Thanh Hà và Nguyễn Đình Nam đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 04/10/2019
2890/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thu Thủy đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 04/10/2019
2889/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 44 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Trung Dũng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 04/10/2019
2887/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 126,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Thị Thành và các hàng thừa kế của ông Nguyễn Quang Vinh (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 04/10/2019
2885/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 29,1 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Mai và Lê Công Thành đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 04/10/2019
2884/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 15,81 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Quốc Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 04/10/2019
2835/QĐ-UBND Về việc thu hồi 32,70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Tiến Phúc đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2834/QĐ-UBND Về việc thu hồi 304,40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Khánh Hải đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2833/QĐ-UBND Về việc thu hồi 126,20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Liễu đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2832/QĐ-UBND Về việc thu hồi 310,20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Thị Hương đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2831/QĐ-UBND Về việc thu hồi 242,70 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hùng, bà Nguyễn Thị Hương Chà đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2830/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240,20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Quang Du đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2829/QĐ-UBND Về việc thu hồi 62,25 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Hùng Sơn đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2828/QĐ-UBND Về việc thu hồi 136,50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Bình Giang đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2827/QĐ-UBND Về việc thu hồi 141,90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Chu Thị Lục đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2826/QĐ-UBND Về việc thu hồi 136,50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Thị Dần đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 01/10/2019
2825/QĐ-UBND Về việc thu hồi 245,20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Long Vỹ và các hàng thừa kế của bà Đinh Thị Cào (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 01/10/2019
2801/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với 05 hộ dân phường Việt Hưng thuộc phạm vi GPMB thực hiện dự án: Khu đô thị sinh thái tại phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội - Vinhomes Riverside 2 27/09/2019
2778/QĐ-UBND Về việc thu hồi 50,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Thắng và các hàng thừa kế của bà Hoàng Thị Thanh (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 26/09/2019