Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3768/QĐ-UBND Về việc thu hồi 50,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thành Long đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3767/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Mạnh Ngà và Lê Thị Hợp đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3666/QĐ-UBND Về việc thu hồi406,6m2đất đối với ôngDương Công Quânđang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 02/12/2019
3665/QĐ-UBND Về việc thu hồi246,1m2đất đối với ôngDương Công Chừngđang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 02/12/2019
3664/QĐ-UBND Về việc thu hồi671,6m2đất đối với ôngDương Công Hiệuđang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 02/12/2019
3663/QĐ-UBND Về việc thu hồi228,7m2đất đối với ôngDương Công Sứđang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 02/12/2019
3602/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 46,4m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Nghĩa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3601/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 50,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Minh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3600/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 46,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Đông đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3599/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 11,2m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Quốc Việt đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3597/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 17,8m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Hồng Thơm, Trần Văn Cố đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3596/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 55,24m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thanh Bình, Đặng Hồng Lý đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3595/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 11,2m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Đình Hà, Phạm Thị Hòa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3594/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 1,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Quốc Công, Phạm Thị Huyền đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3593/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 52,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Kiều Khánh Nga đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3592/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 45,2m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Thịnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3591/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 40,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trịnh Đình Thành, Hoàng Thị Kim Quy đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3590/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 43,7m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Minh Phương đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3589/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 75,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Khương Vũ Hưng, Trần Vân Hồng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3588/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 195,2m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Thị Thanh Phương đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019