Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3923/QĐ-UBND Về việc thu hồi 44.801,6 m2 đất do UBND phường Thượng Thanh quản lý tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực. 20/12/2019
3886/QĐ-UBND Về việc thu hồi 16,50 m2 đất do ông (bà) Lê Văn Sen và Cao Thị Bình đang sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các ô quy hoạch B4/CL4, B4CL3, B4/NO1 phụ cận các tuyến đường 40m, 17.5m, 13.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 16/12/2019
3885/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,10 m2 đất do ông (bà) Lê Xuân Hùng đang sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các ô quy hoạch B4/CL4, B4CL3, B4/NO1 phụ cận các tuyến đường 40m, 17.5m, 13.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 16/12/2019
3836/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9,0m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thị Hiệp đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3835/QĐ-UBND Về việc thu hồi 120,2m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Hòa đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3834/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11,5m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Minh Tiến Hoàng Thị Vân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3833/QĐ-UBND Về việc thu hồi 28,0m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Minh Tiến Hoàng Thị Vân Hoàng Minh Phượng Hoàng Thị Kim Loan đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3832/QĐ-UBND Về việc thu hồi 53,6m2 đất đối với ông (bà) Dương Minh Nam Đỗ Thị Thu Huyền đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3831/QĐ-UBND ề việc thu hồi 249,5m2 đất đối với ông (bà) Đào Thị Kim Khánh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3830/QĐ-UBND Về việc thu hồi 6,4m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Tập Nguyễn Thị Thư đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 10/12/2019
3829/QĐ-UBND Về việc thu hồi 53,8m2 đất đối với ông (bà) Đào Ngọc Thắng Phạm Thị Hồng Vân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3828/QĐ-UBND Về việc thu hồi 6,9m2 đất đối với ông (bà) Ngô Quang Liêm Trương Thị Xuân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3818/QĐ-UBND Về việc thu hồi 713.00 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Văn Đào và các thừa kế của bà Vương Thị Chắt (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3817/QĐ-UBND Về việc thu hồi 147.80 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Sinh và các thừa kế của ông Hoàng Văn Sáu (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3816/QĐ-UBND Về việc thu hồi 70.70 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Bình và các thừa kế của ông Nguyễn Văn Thưởng (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 10/12/2019
3816/QĐ-UBND Về việc thu hồi 70.70 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Bình và các thừa kế của ông Nguyễn Văn Thưởng (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 10/12/2019
3815/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1,164.60 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Thế Dũng và các thừa kế của bà Hoàng Thị Minh (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3814/QĐ-UBND Về việc thu hồi 757.00 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Văn Bát và các thừa kế của ông Đỗ Văn Dương (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3813/QĐ-UBND Về việc thu hồi 590.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Trác, Hoàng Văn Tài, Hoàng Đình Thảo đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3789/QĐ-UBND Về việc thu hồi 42,80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Phương Đoài và Nguyễn Thị Cẩm Tú đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019