Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3946/QĐ-UBND Về việc thu hồi 151.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Toán, Nguyễn Thị Thanh Hường đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3945/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Hoài Nam, Phạm Bích Thủy đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3944/QĐ-UBND Về việc thu hồi 33.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phan Thị Hải đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3943/QĐ-UBND Về việc thu hồi 32.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phan Văn Hạnh, Trần Thu Hiền đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3942/QĐ-UBND Về việc thu hồi 209.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thế Học đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3941/QĐ-UBND Về việc thu hồi 98.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Minh,Trần Phú Đắc đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3940/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Văn Nghi, Nguyễn Thị Thí đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3939/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Ngọc Giao đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3938/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Bấc đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3937/QĐ-UBND Về việc thu hồi 64.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Hoàng Sơn, Hoàng Thị Kim Tuyến đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3936/QĐ-UBND Về việc thu hồi 64.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Thanh Hà, Phạm Duy Hường đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3935/QĐ-UBND Về việc thu hồi 37.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thanh Luyến, Lê Thị Ngọc Tú, Lê Thị Tú Nga, Lê Thị Hải Như đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3934/QĐ-UBND Về việc thu hồi 17.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thanh Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3933/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Hiền, Nguyễn Văn Thàn đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3932/QĐ-UBND Về việc thu hồi 17.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Huy Út, Lại Thị Hiển đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3931/QĐ-UBND Về việc thu hồi 37.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Tạ Thị Mai Hương đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3930/QĐ-UBND Về việc thu hồi 35.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Bá Việt Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3929/QĐ-UBND Về việc thu hồi 120.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Hỷ, Lê Thị Tú đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 23/12/2019
3928/QĐ-UBND Về việc thu hồi 32.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Vui, Triệu Ngọc Tuyên đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019
3927/QĐ-UBND Về việc thu hồi 165.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Minh Hiếu đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/12/2019