Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4053/QĐ-UBND Về việc thu hồi 40.20 m2 đất đối với ông (bà) Đinh Thị Ánh đại diện các hàng thừa kế của bà Kiều Thị Hợi đã chết đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 26/12/2019
4052/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.40 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Quảng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 26/12/2019
4051/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.50 m2 đất đối với ông (bà) Đoàn Thị Thúy Dung đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 26/12/2019
4050/QĐ-UBND Về việc thu hồi 7.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Toán đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 26/12/2019
4048/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13.00 m2 đất đối với ông (bà) Trần Thị Hồng Oanh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 26/12/2019
4049/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1,090.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Quang Trụ đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 26/12/2019
4032/QĐ-UBND Về việc thu hồi 100,6m2 đất do Ngân Hàng TMCP Đông Á đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4031/QĐ-UBND Về việc thu hồi 70.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thị Loan đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4030/QĐ-UBND Về việc thu hồi 37.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Bình đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4029/QĐ-UBND Về việc thu hồi 29.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thái đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4028/QĐ-UBND Về việc thu hồi 71.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Dương Quý Bình đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4027/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Dung đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4026/QĐ-UBND Về việc thu hồi 57.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Viết Dương, Nguyễn Thị Thông đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4025/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Hiền, Vũ Cao Sơn đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4024/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Cự, Trịnh Thị Huệ đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4023/QĐ-UBND Về việc thu hồi 80.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đình Bình, Đỗ Thị Thúy đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4022/QĐ-UBND Về việc thu hồi 83.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Quang Minh, Trần Thị Thuận đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4021/QĐ-UBND Về việc thu hồi 39.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Ngọc San, Lưu Thị Thu Hằng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4020/QĐ-UBND Về việc thu hồi 101.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Minh đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 25/12/2019
4010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 60,0 m2 đất do ông (bà) Vũ Thị Kim Thoa đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 24/12/2019