Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4619/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 40,5 m2 đất do ông (bà) Cao Thị Ngọc đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4617/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 50,6 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Quốc Hiệp đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4616/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 7,3 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Lê Văn Thích Lê Thùy Dung đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4615/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 54,0 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Viết Thanh Vũ Thị Mai Anh đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4614/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 56,7 m2 đất do ông (bà) Lê Văn Cường Lê Thị Triết (tức Hồng) đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4612/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 52,5 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Tạo đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4611/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 8,9 m2 đất do ông (bà) Trần Thị Minh đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4409/QĐ-UBND Về việc thu hồi 7,7m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thanh Huyền đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 30/12/2019
4408/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1,3m2 đất đối với ông (bà) Trần Tuấn Anh Nguyễn Thị Tươi đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 30/12/2019
4407/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21,7m2 đất đối với ông (bà) Lê Văn Anh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 30/12/2019
4403/QĐ-UBND Về việc thu hồi 59.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Dung đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 486 Ngô Gia Tự từ phố Nguyễn Cao Luyện đến nhà văn hóa tổ 10, phường Đức Giang; quận Long Biên, Hà Nội. 30/12/2019
4403/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.50 m2 đất đối với ông (bà) Thẩm Trường Sơn, Thẩm Trọng Bằng đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 486 Ngô Gia Tự từ phố Nguyễn Cao Luyện đến nhà văn hóa tổ 10, phường Đức Giang; quận Long Biên, Hà Nội. 30/12/2019
4342/QĐ-UBND Về việc thu hồi 309.0 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Tiến đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/12/2019
4341/QĐ-UBND Về việc thu hồi 135.74 m2 đất đối với ông (bà) Đinh Văn Thuyết đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/12/2019
4340/QĐ-UBND Về việc thu hồi 129.59 m2 đất đối với ông (bà) Kiều Văn Lâm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/12/2019
4339/QĐ-UBND Về việc thu hồi 93.67 m2 đất đối với ông (bà) Chu Ngọc Liễu đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/12/2019
4338/QĐ-UBND Về việc thu hồi 531.10 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Hợp Thắng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/12/2019
4337/QĐ-UBND Về việc thu hồi 317.50 m2 đất đối với ông (bà) Vương Sỹ Minh và các thừa kế của bà Âu Thị Lộc đã chết đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/12/2019
4336/QĐ-UBND Về việc thu hồi 122.40 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Thị Dư và các thừa kế của bà Đỗ Thị Chi đã chết đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/12/2019
4335/QĐ-UBND Về việc thu hồi 336.00 m2 đất đối với ông (bà) Kiều Thị Chính đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/12/2019