Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4491/QĐ-UBND Về việc thu hồi 230.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Gái đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4618/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 7,6 m2 đất do ông (bà) Phạm Văn Phan đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4482/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 60,0 m2 đất ở do hộ gia đình ông (bà) Vương Đức Thuyết đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng các ô đất theo Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 31/12/2019
4481/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 80,0 m2 đất ở do hộ gia đình ông (bà) Vương Đức Yên đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng các ô đất theo Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 31/12/2019
4710/QĐ-UBND Về việc thu hồi 145,8 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đăng Ngân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng ô quy hoạch G7/CC5 phụ cận tuyến đường 13.5m, phường Cự Khối, quận Long Biên. 31/12/2019
4709/QĐ-UBND Về việc thu hồi 155,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đăng Tâm đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng ô quy hoạch G7/CC5 phụ cận tuyến đường 13.5m, phường Cự Khối, quận Long Biên. 31/12/2019
4701/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27,72 m2 đất do ông (bà) Hoàng Thanh Phong và Bùi Thị Minh đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 31/12/2019
4700/QĐ-UBND Về việc thu hồi 39,6 m2 đất do ông (bà) Hoàng Thanh Phong và Bùi Thị Minh đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 31/12/2019
4699/QĐ-UBND Về việc thu hồi 196,4 m2 đất do ông (bà) Dương Hồng Ân và các đồng thừa kế của bà Ngô Thị Còi đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 31/12/2019
4698/QĐ-UBND Về việc thu hồi 115,1 m2 đất do ông (bà) Dương Công Thành và các đồng thừa kế của bà Đào Thị Vũ đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 31/12/2019
4697/QĐ-UBND Về việc thu hồi 57,9 m2 đất do ông (bà) Đào Ngọc Tuấn đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 31/12/2019
4696/QĐ-UBND Về việc thu hồi 57,5 m2 đất do ông (bà) Đào Ngọc Huấn đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 31/12/2019
4695/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20,8 m2 đất do ông (bà) Hoàng Thanh Phong và Hoàng Hữu Lý đang sử dụng đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1) 31/12/2019
4625/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 27,9 m2 đất do ông (bà) Trương Thị Hoa đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4624/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 28,1 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thu Nga đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4623/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 46,0 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Thu Trang đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4622/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 2,9 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Đăng Chúng Lê Thị Huệ Linh đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4621/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 19,3 m2 đất do ông (bà) Trần Thị Hưng đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4613/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 37,2 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Thực Hà Thị Thanh Thủy đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019
4620/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 22,55 m2 đất do ông (bà) Trần Thị Tiềm đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 31/12/2019